Return to Article Details กองทุนสวัสดิการชุมชนกับการจัดการตนเองของชุมชน กรณีศึกษากองบุญสัจจะสวัสดิการไทบ้านตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ Download Download PDF