[1]
นิลดำ เ. 2021. Online Game Communication of Gen Y Group: Violence and Literacy. วารสารสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. 11, 2 (ธ.ค. 2021), 131–140.