(1)
ยศแสน ส.; อาแดน.; สัมมารัตน์อ. การศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้าง“有(มี)+กริยา” ในภาษาจีนกลางและโครงสร้าง“มี+กริยา” ในภาษาไทยถิ่นเหนือ . GRAURU 2021, 11, 99-109.