[1]
ยศแสน ส., อาแดน., และ สัมมารัตน์อ., “การศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้าง“有(มี)+กริยา” ในภาษาจีนกลางและโครงสร้าง‘มี+กริยา’ ในภาษาไทยถิ่นเหนือ ”, GRAURU, ปี 11, ฉบับที่ 1, น. 99-109, มิ.ย. 2021.