[1]
นิลดำ เ., “Online Game Communication of Gen Y Group: Violence and Literacy”, GRAURU, ปี 11, ฉบับที่ 2, น. 131–140, ธ.ค. 2021.