กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาความสามารถและผลสัมฤทธิ์ในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคบาร์โมเดล ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy