(1)
สกุลสืบ ท. วนิดา : การดัดแปลงนวนิยายสู่ละครโทรทัศน์. UDRUAJ 2022, 10, 35.