[1]
ลาดสุวรรณ์ ว. . และ แสนโภชน์ ก., “แนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ของอำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ”, UDRUAJ, ปี 10, ฉบับที่ 1, น. 54, มิ.ย. 2022.