[1]
สกุลสืบ ท., “วนิดา : การดัดแปลงนวนิยายสู่ละครโทรทัศน์”, UDRUAJ, ปี 10, ฉบับที่ 1, น. 35, มิ.ย. 2022.