[1]
พัดทองส. 2017. พระภูมิพลมิ่งเกล้า หทัยไทย. วรรณวิทัศน์. 17, (ธ.ค. 2017). DOI:https://doi.org/10.14456/vannavidas.2017.1.