[1]
กงกะนันทน์ว. 2017. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ กับการใช้ภาษาต่างประเทศของคนไทย. วรรณวิทัศน์. 17, (ธ.ค. 2017), 1-4. DOI:https://doi.org/10.14456/vannavidas.2017.2.