[1]
เพ็ชรกิจว. และ ปิยพสุนทราส. 2017. "พระทรงเป็นยิ่งกว่ามหากษัตริย์": การศึกษามโนอุปลักษณ์และมุมมองของพสกนิกรไทยที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9. วรรณวิทัศน์. 17, (ธ.ค. 2017), 5-33. DOI:https://doi.org/10.14456/vannavidas.2017.3.