[1]
เฉิดฉินนภาพ. 2017. คำนิยมในนวนิยายเรื่องเพชรพระอุมา: การศึกษาโครงสร้างและลักษณะทางสังคมวัฒนธรรม. วรรณวิทัศน์. 17, (ธ.ค. 2017), 132-161. DOI:https://doi.org/10.14456/vannavidas.2017.6.