[1]
ศรีราษฎร์ส. และ รุจนเวชร. 2017. ข้อบกพร่องในการเขียนของนักศึกษาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่นชั้นปีที่ 2 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วรรณวิทัศน์. 17, (ธ.ค. 2017), 219-250. DOI:https://doi.org/10.14456/vannavidas.2017.9.