[1]
วรรณเวชน. และ ทัดแก้วช. 2017. ยมกในบทประพันธ์ของพาณะ. วรรณวิทัศน์. 17, (ธ.ค. 2017), 269-290. DOI:https://doi.org/10.14456/vannavidas.2017.11.