[1]
พัดทองส. 2017. คำสอนและกลวิธีการสอนในเรื่องนางนพมาศ. วรรณวิทัศน์. 17, (ธ.ค. 2017), 323-352. DOI:https://doi.org/10.14456/vannavidas.2017.13.