[1]
งามรุ่งโรจน์น. และ แก้วคัลณาน. 2017. บทคร่ำครวญในกวีนิพนธ์ไทยสมัยใหม่. วรรณวิทัศน์. 17, (ธ.ค. 2017), 386-415. DOI:https://doi.org/10.14456/vannavidas.2017.15.