[1]
หลักคำ เ. และ แก้วคัลณา น. 2019. เพลงพื้นบ้านในกวีนิพนธ์ไทยสมัยใหม่: การสืบสรรค์และแนวคิดของกวี. วรรณวิทัศน์. 19, 1 (พ.ค. 2019), 34–80. DOI:https://doi.org/10.14456/vannavidas.2019.2.