[1]
ปักษาสุขอ. และ สำเนียงงามส. 2018. อุดมการณ์เชิงธุรกิจในวาทกรรมเกี่ยวกับบุญในหนังสือธรรมะ: ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอุดมการณ์. วรรณวิทัศน์. 18, (พ.ย. 2018), 105-137. DOI:https://doi.org/10.14456/vannavidas.2018.5.