[1]
ลีลาพรพินิจ ส. 2018. การวิเคราะห์เปรียบเทียบด้านรูปแบบและเนื้อหาที่ปรากฎในแบบเรียนภาษาไทยสำหรับผู้เรียนชาวจีน. วรรณวิทัศน์. 18, (พ.ย. 2018), 185–210. DOI:https://doi.org/10.14456/vannavidas.2018.8.