[1]
ดาราฉาย ซ. และ ใจแจ้ง ว. 2018. คำเชื่อมในชื่อเรื่องบทนิพนธ์ภาษาไทยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต. วรรณวิทัศน์. 18, (พ.ย. 2018), 85–104. DOI:https://doi.org/10.14456/vannavidas.2018.4.