[1]
บุญโญบ. และ ทัดแก้วช. 2020. ราวณะในปอุมจริยะของวิมลสูริ: ตัวละครปรปักษ์ตามแนวคิดศลากาปุรุษะ . วรรณวิทัศน์. 20, 1 (มิ.ย. 2020), 140-166. DOI:https://doi.org/10.14456/vannavidas.2020.5.