[1]
พันชนส. และ เหมือนโพธิ์ทองศ. 2020. อักษรไทในอินเดีย: การดัดแปลงอักษรและอักขรวิธีเพื่อใช้เขียนภาษาบาลี. วรรณวิทัศน์. 20, 2 (ธ.ค. 2020), 1-28. DOI:https://doi.org/10.14456/vannavidas.2020.9.