[1]
บุญฮกศ. 2020. เด็กคือผ้าขาว (?): ความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครเด็กกับสังคมที่นำเสนอผ่าน เรื่องสั้นรางวัลซีไรต์ . วรรณวิทัศน์. 20, 2 (ธ.ค. 2020), 173-201. DOI:https://doi.org/10.14456/vannavidas.2020.14.