[1]
สืบเสาะก., ปิยพสุนทราส. และ อินทจามรรักษ์ช. 2020. ปัญหาการออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยในเด็กกัมพูชา จากผลการศึกษาเชิงกลสัทศาสตร์. วรรณวิทัศน์. 20, 2 (ธ.ค. 2020), 138-172. DOI:https://doi.org/10.14456/vannavidas.2020.13.