[1]
งามรุ่งโรจน์น. 2020. กลวิธีการเขียนสารคดีชีวประวัติ: กรณีศึกษาจากผลงานของนักศึกษาในวิชาการเขียนสารคดี. วรรณวิทัศน์. 20, 2 (ธ.ค. 2020), 202-232. DOI:https://doi.org/10.14456/vannavidas.2020.15.