[1]
สุขเล็กป. 2020. นิมิตร้ายในวรรณคดีไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น. วรรณวิทัศน์. 20, 2 (ธ.ค. 2020), 105-137. DOI:https://doi.org/10.14456/vannavidas.2020.12.