[1]
อัจฉริยบดีว. 2020. บทบาทการควบคุม : ความสัมพันธ์เชิงอำนาจในคำฉันท์ดุษฎีสังเวยกล่อมช้าง. วรรณวิทัศน์. 20, 2 (ธ.ค. 2020), 29-62. DOI:https://doi.org/10.14456/vannavidas.2020.10.