[1]
คลี่ฉายยา ป., พัดทอง ส. และ รุนรา ป. 2021. บทพรรณนาคร่ำครวญถึงความสูญเสีย ในวรรณกรรมนิทานสมัยอยุธยาตอนต้น. วรรณวิทัศน์. 21, 1 (มิ.ย. 2021), 32–61.