[1]
วรรณวิทัศน์ก. 2020. เกี่ยวกับผู้เขียน. วรรณวิทัศน์. 20, 2 (ธ.ค. 2020), 233-236.