[1]
พัฒนาสุทธินนท์ ธ. 2021. ภาษาสื่อความปรารถนาดี: กลวิธีทางภาษาที่ใช้ในการอวยพรในภาษาไทย. วรรณวิทัศน์. 21, 2 (พ.ย. 2021), 122–153.