[1]
บุญญาล้ำเลิศ ว. และ เกษมผลกูล อ. 2022. “ตัวละครปลา” ในนิทานไทย: สัญลักษณ์และบทบาท. วรรณวิทัศน์. 22, 1 (มิ.ย. 2022), 54–98.