[1]
ปัทมโรจน์ ย. 2022. อุปลักษณ์เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในข่าวการเมืองไทย บนเว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์. วรรณวิทัศน์. 22, 1 (มิ.ย. 2022), 134–175.