[1]
พิเชฐพันธ์ุน. 1. แนวคิดเกี่ยวกับคำบุพบทในภาษาไทย. วรรณวิทัศน์. 13, (1), 140-169. DOI:https://doi.org/10.14456/vannavidas.2013.7.