[1]
นิลประภัสสรร. 1. โคลงกลอนของครูเทพ: ผลงานทรงคุณค่าด้านการศึกษา. วรรณวิทัศน์. 1, (1), 107-125. DOI:https://doi.org/10.14456/vannavidas.2001.8.