[1]
ธันวารชรร. 1. การศึกษาการซ้อนคำในภาษาไทย. วรรณวิทัศน์. 1, (1), 154-169. DOI:https://doi.org/10.14456/vannavidas.2001.11.