[1]
เจรีรัตน์ว. 1. ประวัติพระพุทธเจ้าของเรา จากหนังสือตำนานมูลศาสนา. วรรณวิทัศน์. 2, (1), 5-10. DOI:https://doi.org/10.14456/vannavidas.2002.1.