[1]
เจริญจิตรกรรมป. 1. กามนิต เพชรน้ำเอกแห่งวรรณกรรมแปลและวรรณกรรมศาสนา. วรรณวิทัศน์. 2, (1), 22-30. DOI:https://doi.org/10.14456/vannavidas.2002.3.