[1]
นิลประภัสสรร. 1. คติธรรมในกลอนสุภาษิตของสุนทรภู่: คุณค่าที่ไม่เคยล้าสมัย. วรรณวิทัศน์. 2, (1), 31-46. DOI:https://doi.org/10.14456/vannavidas.2002.4.