[1]
จุลวงศ์เ. 1. กากี: จากชาดกสู่กลอนบทละคร. วรรณวิทัศน์. 2, (1), 47-63. DOI:https://doi.org/10.14456/vannavidas.2002.5.