[1]
พัดทองส. 1. "โคลงโลกนิติ" อมตะวรรณกรรมคำสอน. วรรณวิทัศน์. 2, (1), 64-80. DOI:https://doi.org/10.14456/vannavidas.2002.6.