[1]
แก้วคัลณาน. 1. วรรณวิจิตรของ "แสงทอง". วรรณวิทัศน์. 2, (1), 81-89. DOI:https://doi.org/10.14456/vannavidas.2002.7.