[1]
ดิษโสธ. 1. โคลงนิราศพระประธม: วรรณกรรมเชิงสาธิตแบบวิธีแห่งโคลงสี่สุภาพ. วรรณวิทัศน์. 2, (1), 90-104. DOI:https://doi.org/10.14456/vannavidas.2002.8.