[1]
ไชยรัตน์พ. 1. "คำ" ที่สะท้อนวัฒนธรรมไทย. วรรณวิทัศน์. 2, (1), 105-110. DOI:https://doi.org/10.14456/vannavidas.2002.9.