[1]
สิทธิเกษรส. 1. ภาษาพาหะสัมพันธ์ในจดหมายส่วนตัว. วรรณวิทัศน์. 2, (1), 111-125. DOI:https://doi.org/10.14456/vannavidas.2002.10.