[1]
เพิ่มเกษรน. 1. ลักษณะการใช้ภาษาในหนังสือพิมพ์ไทย. วรรณวิทัศน์. 2, (1), 126-136. DOI:https://doi.org/10.14456/vannavidas.2002.11.