[1]
คงจันทร์ส. 1. คำเลี่ยง. วรรณวิทัศน์. 2, (1), 154-158. DOI:https://doi.org/10.14456/vannavidas.2002.14.