[1]
โตวิวัฒน์ล. 1. เก็บตกใบเซียมซีที่มอดินแดง. วรรณวิทัศน์. 2, (1), 159-166. DOI:https://doi.org/10.14456/vannavidas.2002.15.