[1]
สมิตะพินทุก. 1. คลังคำ: คู่มือการใช้ภาษาไทยแนวใหม่. วรรณวิทัศน์. 2, (1), 167-173. DOI:https://doi.org/10.14456/vannavidas.2002.16.