[1]
ศรีราษฎร์ ส. 2016. รายงานวิจัยเรื่องการใช้คำในพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์รายวัน: ศึกษารูปคำและความหมาย. วรรณวิทัศน์. 3, (ก.ค. 2016), 198–214. DOI:https://doi.org/10.14456/vannavidas.2003.12.